Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego https://sklep-smilk.pl/

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem https://sklep-smilk.pl/

 1. Niniejszy Regulamin określ a zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.sklep.smilk.pl
 2. Sklep internetowy, działający pod www.sklep-smilk.pl, prowadzony jest przez Włodzimierz Łusiak  PRZEDS. PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE PROSZKI MLECZNE, ul. Gen. Józefa Hallera 3, 89-100 Nakło nad Notecią, NIP: 558-00-05-518, REGON: 090410469
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.


Dane do kontaktów ze Sprzedającym:

Sklep Internetowy 
ul. Hallera 3
89-100 Nakło nad Notecią
Telefon: +48 / 52 385 44 16
Adres email: biuro@shn.pl

 § 1. Definicje

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.sklep.smilk.com.
 4. Sklep internetowy SMILK – serwis internetowy dostępny pod www.NAZWASKLEPU.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Włodzimierz Łusiak  PRZEDS. PRODUKCYJNO-HANDLOWO-SUŁUGOWE PROSZKI MLECZNE, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 7. Ustawa o prawach konsumenta- ustawa z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz 827 ze zm.).
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

§ 2. Zasady ogólne
1. https://sklep-smilk.pl/ ma prawo odmowy sprzedaży produktów, o których mowa w ust.1 w przypadku:
a) uzasadnionego podejrzenia, że produkt może być wprowadzony do dalszego obrotu lub wykorzystany w działalności gospodarczej Kupującego bądź wykorzystany w inny niezgodny z prawem sposób,
b) sprzedaż produktu stanowiłaby naruszenie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie sprzedaży detalicznej produktów spożywczych i bezpośredniego zaopatrywania ludności w produkty spożywcze.

2. Wszystkie produkty oferowane w https://sklep-smilk.pl/ są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Prezentowane na stronie internetowej opakowania mają wyłącznie charakter informacyjny. W zależności od aktualnie oferowanych przez producenta opakowań, mogą się one różnić od umieszczonych na stronie internetowej Sklepu Internetowego https://sklep-smilk.pl/
4. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający w celu realizacji zakupów, Kupujący powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne: Przeglądarka internetowa Internet Explorer wersja 9 lub nowsza, FireFox wersja 20 lub nowsza, Opera wersja 12 lub nowsza, Chrome wersja 26 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Sklepu Internetowego należy je wszystkie wyłączyć.

5. Klient zobowiązany jest do:
a) niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
b) korzystania ze Sklepu  Internetowego w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.
c) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz Sprzedającego.
d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
e) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem, postanowieniami Regulaminu oraz ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

6. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość.

7. Sprzedający nie stosuje kodeksu dobrych praktyk.

§ 3. Składanie zamówień i zawarcie umowy

1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową https://sklep-smilk.pl/, poczty elektronicznej.

2. Zamówienia składane poprzez stronę internetową, poczty elektronicznej można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

3. Zamówienia składane telefonicznie można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 14.30.

4. W trakcie składania zamówienia Kupujący podaje dane osobowe - w tym numer telefonu - oznaczone jako obowiązkowe, stosownie do przepisów.
5. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili prawo i możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych.

6. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać, co najmniej, następujące czynności, w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie:
a) dodanie do koszyka produktu;
b) wybór rodzaju dostawy;
c) wybór rodzaju płatności (przelew lub płatność przy odbiorze)
d) przejście do podsumowania zamówienia 
f) złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku "Zamawiam i płacę"
7. W celu wysłania zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Jednocześnie Kupujący będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia o akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności Sklepu Internetowego https://sklep-smilk.pl/ poprzez odznaczenie odpowiedniego pola. Niezłożenie oświadczenia uniemożliwi złożenie zamówienia.

8. Po uzupełnieniu wymaganych danych zgodnie z pkt 8, Kupujący aby złożyć zamówienie będzie zobowiązany przejść do podsumowania zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę".

9. Po podaniu przez Kupującego niezbędnych danych i użyciu opcji przycisku „Zamawiam i płacę” wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia zawierające informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) cen jednostkowych, łącznej ceny zamawianych produktów oraz kosztów dostawy,
c) wybranego sposobu i miejsca dostawy.
Jednocześnie Kupującemu zostanie udostępniona opcja "Zamawiam i płacę", której użycie przez Klienta oznacza złożenie oświadczenia woli zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedającym.

10. Informacje o produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego https://sklep-smilk.pl/, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

11. Jeżeli Kupujący po wyświetleniu podsumowania zamówienia nie użyje opcji "Zamawiam i płacę, w ciągu 24 godzin otrzyma wiadomość e-mail zawierającą wszystkie elementy wyświetlone w podsumowaniu zamówienia, w tym dane dotyczące produktów znajdujących się w koszyku, ich cen, cen jednostkowych oraz warunków dostawy.
12. Po złożeniu zamówienia poprzez użycie opcji "Zamawiam i płacę" Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą wszystkie istotne elementy zamówienia, która jest wyłącznie potwierdzeniem otrzymania zamówienia.

13. Umowę uważa się za zawartą z momentem otrzymania przez Kupującego kolejnej wiadomości e-mail zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia bądź informacji o otrzymaniu zapłaty za dokonane zamówienie.

14. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

15. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji następuje poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail potwierdzenia zamówienia, specyfikacji oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej produkty lub wydanie przy odbiorze bezpośrednio od Sprzedającego, dokumentu sprzedaży.

§ 4. Cena i metody płatności

1. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest zakładce Koszty i sposoby zapłaty. Cena ma charakter wiążący w momencie składania zamówienia.

2. Kupujący ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przy odbiorze przesyłki - zapłata gotówką pracownikowi firmy kurierskiej DPD, dostarczającemu przesyłkę (płatność za pobraniem) - forma dostępna wyłącznie na terenie Polski,
b) płatność za pomocą przelewu bankowego wyłącznie w Polskich Złotych (PLN) na konto:
P.W. "Proszki Mleczne"
ul. Hallera 3
89-100 Nakło nad Notecią
Millenium Bank
Nr konta: 14 1160 2202 0000 0003 1367 7600
W tytule zapłaty prosimy podać numer zamówienia oraz dopisać " Płatność ze sklepu internetowego". 

c) Przelewem natychmiastowym, za pomocą udostępnionych metod płatności. (karta, blik, szybki przelew, google pay)

Operatorem płatności jest BlueMedia S.A.

3. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem lub przy odbiorze bezpośrednio od Sprzedającego następuje po potwierdzeniu zamówienia przez Kupującego, a zamówienia płatnego przelewem po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego i może potrwać w terminie do 3 dni roboczych.

4. Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone w ciągu 14 dni od chwili złożenia będą automatycznie anulowane.

5. “Płatności Shoper (bezpieczeństwo płatności online zapewnia Autopay - www.autopay.pl)”

§ 5. Dostawa

1. Dostawa produktów jest ograniczona do terenu państw Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Kupującego.

2. Dostawa produktów odbywa się :
a) przesyłką kurierską poprzez firmę kurierską DPD,
b) przesyłką pocztową poprzez firmę InPost (dostawa do wybranego przez klienta paczkomatu)

§ 6. Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi przysługuje, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. ustawy o prawach konsumenta.

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta dostępnym pod TYM adresem. Skorzystanie z wzoru formularza odstąpienia od umowy jest zalecane, jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w formie pisemnej wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

5. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

8. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko na adres wskazany w Regulaminie - Dane Kontaktowe.

9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 ustawy o prawach konsumentów.

10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12. Konsumentowi zgodnie z art .38 ustawy o prawach konsumentów nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest:
a) produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
b) rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

§ 7. Reklamacje towarów

1. Zaleca się sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej w chwili jej dostarczenia oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego. Sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej jest bezpłatne i należy do jego obowiązków.

2. Jeżeli doręczana przesyłka jest wyraźnie uszkodzona (widać ślady zalania, znacznego wgniecenia, naddarcia opakowania itp.) zaleca się odmowę jej przyjęcia. W takim przypadku przesyłka zostanie natychmiast zwrócona do Sklepu Internetowego w celu wyjaśnienia sprawy oraz ponownego dostarczenia zamówionych produktów.

3. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego na zasadach określonych w przepisach art. 556 - 576 Kodeksu cywilnego za wady fizyczne i prawne (rękojmia). Kupujący na zasadach określonych w powyższych przepisach ma prawo żądania odpowiednio: wymiany rzeczy na wolną od wad, albo może odstąpić od umowy.

4. Reklamacje należy kierować na adres mailowy biuro@shn.pl Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby nie było to możliwe, do poinformowania w tym terminie o czasie rozpatrzenia reklamacji.

§ 8. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego

2. Sprzedający podejmuje działania zmierzające do wyeliminowania zagrożeń typu spam, wirusy, ataki hakerskie, w szczególności poprzez kontrolę plików zapisanych na serwerze programem antywirusowym oraz wykrywającym szkodliwe oprogramowanie i działania osób trzecich i przeciwdziałanie rozpowszechniania spamu.

§ 9. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Warunkiem sfinalizowania zakupów w Sklepie jest podanie wszelkich wymaganych treścią formularza danych Klienta oraz zaznaczenie odpowiedniego pola (checkbox) stanowiącego wyrażenie zgody Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela oraz pola (checkbox) dotyczącego potwierdzenia zaznajomienia się i akceptacji niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelkie dane Klienta podawane podczas rejestracji w Sklepie będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji, zmiany lub rozwiązania Umowy bądź innych działań marketingowych, w szczególności informowania o nowych produktach i usługach Sklepu, o ile Klient wyrazi zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola (checkbox) na przesyłanie informacji handlowej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r.
 3. Wszelkie dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Właściciela zgodnie z treścią ustawy, o której mowa powyżej.
 4. Administratorem danych osobowych Klienta jest Włodzimierz Łusiak PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BACHUS PRZEDS. PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE PROSZKI MLECZNE ul. Gen. Józefa Hallera 3, 89-100 Nakło nad Notecią, NIP 558-00-05-518, Regon 090410469
 5. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru, doręczenia Klientowi towaru, na który Klient złożył zamówienie, wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru, przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych poprzez Sklep.
 6. Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane również przez następujące podmioty w podanym zakresie: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki. W zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są:
  a) DPD
  b) INPOST
 7. Dane przetwarzane są również przez podmioty związane z realizacją płatności za zamówienie:
  a) BlueMedia S.A.
  b) PayPal
  W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 8. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych osobowych przez Klienta.
 9. Klient w każdym czasie, ma prawo poprzez biuro obsługi Sklepu prawo do zmiany, poprawiania lub usunięcia swoich danych osobowych.
 10. Za dodatkową zgodą udzieloną przez Klienta, zgromadzone dane osobowe  mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Sklepem
 11. Sklep używa między innymi tak zwanych „cookies”, które przyczyniają  się do większej użyteczności, funkcjonalności oraz łatwości obsługi naszego sklepu. Instrumenty te ułatwiają Klientom również szybsze poruszanie się po stronie Sklepu. Dodatkowo, pliki cookies pozwalają zmierzyć częstotliwość odsłon strony oraz najchętniej oglądane produkty. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputera. Informujemy, że niektóre z tych plików zostają przeniesione z serwera  Sklepu do systemu komputerowego Klienta. Istnieje możliwość zablokowania plików cookies w każdym momencie, o ile używana przeglądarka posiada stosowną funkcję. Należy pamiętać, że po blokadzie plików cookies możliwość korzystania z niektórych funkcji Sklepu zostanie w znacznym stopniu ograniczona lub wyłączona.

§ 10. Program Lojalnościowy. 

Dla klientów posiadających konto na sklepie www.sklep-smilk.pl  przewidziany jest program lojalnościowy. Zasady programu. 

1 zł = 1 pkt. 

15 pkt. można wymienić na 1 zł. Punkty można wymienić na produkty przy okazji kolejnych zakupów w sklepie internetowym Smilk za minimum 52zł. 

Punkty wymieniamy na produkty. W razie anulowania zamówienia zawierającego wymienione produkty, punkty wrócą na konto w sklepie internetowym. 

Program lojalnościowy działa wyłącznie w sklepie pod adresem www.sklep-smilk.pl 

Punkty naliczane są po opłaceniu zamówienia, w razie jego anulowania, punkty zostaną zabrane. 

§ 11. Postanowienia końcowe

1. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 7 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.

2. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego na stronie internetowej Sprzedającego w zakładce regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie rękojmi Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.

3. Konsumentowi służy prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów.

4. Realizacja uprawnienia określonego w ust. 3 może nastąpić poprzez:
a) wystąpienie z wnioskiem do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1059), o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214),
b) wystąpienie do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1059), o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedającym. Informacje na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępne są na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j . 2016. poz. 1030), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014. poz. 827), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 6 września 2001 r Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. 2016. poz. 2142 ), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza (Dz.U. 2015, poz. 481).

 

 

Zapoznałem się z regulaminem sklepu i AKCEPTUJĘ jego postanowienia

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl